Skoven

• Skovejendom på 10 ha 

Skoven er en naturperle med

2 søer og god jagt.

 

• Gantrup ved Østbirk

Beliggende i den fredelige og

attraktive landsby Gantrup

ved Østbirk.

 

• Ejendom med muligheder

Ejendommen er velegnet til

bolig og erhverv, stor familie/

flere generationer, til "olde-kolle" m.v. 

 

Kontakt:

Ejer på tlf. 76 69 83 83

eller på tlf. 40 73 65 20

for nærmere oplysninger.

Skoven - en naturperle

Hele ejendommen er på godt 10 ha i et flot kuperet terræn

Skoven med de 2 søer ligger i naturlig fortsættelse af den store have mod nord og vest.

 

Skovarealet, som i 25 år har været drevet professionelt, fremstår velpasset med ca. 2 ha yngre eg med spredt bevoksning af vilde kirsebær i god vækst. 

Dertil ca. 7 ha med skovfyr, nobilis, rødgran samt dal-, mose og engstykker - alt i henhold til reglerne for god og flersidig skovdrift. Mulighed for attraktiv råstofindving på en del af arealet.

Der er en god bestand af råvildt samt generelt et rigt og varieret dyreliv.

Der er igennem adskillige år plantet med henblik på variation, godt dække og føde til vildtet.

 

Der er ingen fredskovspligt på ejendommen. Der er udarbejdet "Grøn Driftsplan" i henhold til lov

om bæredygtig skovdrift i 2008.

 

I den nærliggende Grimmemose findes 2 tilhørende parceller.

Gantrup.com © 2015